Производи за комерцијална возила / Уља за кочионе системе

BIOHIDRAULIK HEES ISO VG: 68

Синтетичко уље за кочионе системе

Испуњава спецификације

ISO 6743-4 HEES
ISO 15380/2002 (E)
VDMA 24568 HEES

Техничке карактеристике

Вискозност на 40°C, mm2/s
61,2-74,8
Индекс вискозности, min.
150
Тачка течења, max., °C
-35
Тачка паљења, min., °C
270

Еколошки прихватљиво хидраулично уље произведено од биоразградивих синтетичких естара уз додатак одабраних, безпепелних адитива. Користи се у хидрауличним системима који раде на отвореном простору и на оним мјестима гд‌је постоји опасност од просипања и загађења околине. Биохидраулик-ХЕЕС користи се код рударске, грађевинске и пољопривредне механизације. Висок индекс вискозности обезбјеђује несметан рад у температурном подручју од -300C до 1200C. Посједује добру способност подношења оптерећења.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

200L
20L