Квалитет

Квалитет

Наша рафинерија сапада у једну од најмодернијих у Европи у којој се производе сви типови
моторних и индустријских уља, по предходно провјереним и испитаним рецептурама.

Производи Рафинерије

Чувамо своју позицију на тржиштима захваљујући квалитету који одговара спецификацијама, цертификатима и approval-ima (одобрењима) водећих свјетских произвођача аутомобила.
Тржишна позиција загарантована је стратешким плановима, усавршавању технологије и проширењу асортимана.
Техничка подршка, развојни тим и лабораторијска контрола чувари су квалитета производа Рафинерије уља Модрича.

Циљеви

Општеприхваћено опред‌јељење запослених јесте унапријеђење квалитета производа у циљу обезбјеђења

 • квалитета и сигурности производа који мора испуњавати захтјеве, потребе и очекивања купаца
 • постизање и одржавање квалитета производа у складу са признатим стандардима и нормама кроз повећање ефективности и ефикасности,
 • система повратних информација од купаца са циљем истраживања и анализе захтјева и могућности њихове реализације
 • унапређење квалитета добављача и успостављање партнерских односа са циљем континуираног квалитетног снабдијевања

Стандарди

Као водећи произвођач уља и мазива на тржишту БиХ, сталним унапређивањем својих пословних процеса, пратимо све захтјеве произвођача моторних возила и других машина и опреме, те важеће европске стандарде у области нафтне индустрије.

accordion-logo

BAS EN ISO/IEC 17025:2006

BAS EN ISO/IEC 17025:2006

accordion-logo

Систем управљања квалитетом ИСО 9001

Систем управљања квалитетом ИСО 9001

accordion-logo

Систем управљања заштитом животне средине ИСО 14001

Рафинерија уља Модрича примјењује систем менаџмента заштитом животне средине усаглашен са захтјевима ИСО 14001 у циљу

 • управљања процесима на начин да се испуне захтјеви важећих закона и прописа из области заштите животне средине
 • елиминисања, смањења и стављања под контролу аспеката који могу имати негативан утицај на животну средину

Захтјеви стандарда ИСО 14001, у Рафинерији уља Модрича, су примјењиви на

 • пружање услуге развоја и производње моторних и индустријских уља, мазивих масти и функционалних течности
 • пружање услуге развоја и производње базних уља и парафина

Ресертификација према захтјевима стандарда ИСО 14001 је извршена у јуну 2021 године.
Сертификат важи од 11.07.2021. године. до 10.07.2024 године.

REACH

REACH

accordion-logo

Систем менаџмента безбједношћу и здрављем на раду ИСО 45001

Систем менаџмента безбједношћу и здрављем на раду ИСО 45001

Лабораторија

 • физичко-хемијских карактеристика средстава за подмазивање

 • средстава за хлађење мотора на бази гликола

 • кочионих течности

 • мазивих масти

 • парафина

 • воде (индустријска и отпадна)

 • сировина од којих су наведени производи сачињени и хемикалија

Лабораторија