DEMI VODA

Специјална течност

Испуњава спецификације

IS-M.5.01.002

Техничке карактеристике

Изглед
Бистар
Густина на 15°C, kg/m3
988
Ел. водљивост на 25°C, S/cm
10
pH вриједност
6.7 - 7.5

ДЕМИ ВОДА је деминерализована вода намијењена за разблаживање течности за хлађење и заштиту мотора и система централног гријања PERMANT ECONOMIC 100, PERMANT 100, PERMANT LONG LIFE 100, као и осталих концентрованих антифриза. Разблаживање се обавља према упутству датом на амбалажи. Може да се користи и за досипање у акумулаторе, пегле, за разблаживање алкохола и др.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

1L