Производи за комерцијална возила / Уља за мјењаче и диференцијале

HIPOIDNO ULJE B SAE 80W

Минерално уље за мјењаче и диференцијале

Испуњава спецификације

API GL-5, ZF TE ML 08
MAN 342 Type M1, MB 235.0
MIL-L 2105 D

Техничке карактеристике

Вискозност на 100°C, mm2/s
8.5 - 9.5
Индекс вискозности, min.
100
Тачка течења, max., °C
-18
Тачка паљења, min., °C
230

Вишенамјенска минерална уља која се примјењују за подмазивање мјењача као и екстремно оптерећених хипоидних, спирално-коничних, пужних и конструкционо сличних зупчастих преносника моторних возила, код којих се препоручује примјена уља са ЕП својствима.

Примјењују се у преносницима аутомобила, комерцијалних возила, грађевинске, рударске и пољопривредне механизације, код којих се препоручује квалитетни ниво АПИ ГЛ-5.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

1L
200L
4L