Производи за комерцијална возила / Уља за мјењаче и диференцијале

HIPOIDNO ULJE B SAE 90

Минерално уље за мјењаче и диференцијале

Испуњава спецификације

API GL-5, ZF TE ML 07A/08
MAN 342 Typ M1 Approved

Техничке карактеристике

Вискозност на 100°C, mm2/s
16.5 - 17.5
Индекс вискозности, min.
90
Тачка течења, max., °C
-15
Тачка паљења, min., °C
230

Вишенамјенска минерална уља која се примјењују за подмазивање мјењача као и екстремно оптерећених хипоидних, спирално-коничних, пужних и конструкционо сличних зупчастих преносника моторних возила, код којих се препоручује примјена уља са ЕП својствима.

Примјењују се у преносницима аутомобила, комерцијалних возила, грађевинске, рударске и пољопривредне механизације, код којих се препоручује квалитетни ниво АПИ ГЛ-5.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

1L
200L
4L