LITMA 1 EP MoS

Литијумова маст

Испуњава спецификације

ISO 6743/9, DIN 51825, DIN 51502, NLGI 1, 2, 3

Техничке карактеристике

Радна пенетрација, mm/10
310-340
Тачка капања, °C, min.
170
Класификација NLGI
1
Класификација ISO
L-XCCHB 1
Класификација DIN
KPF1K-30

Ове мазиве масти поред пакета адитива који осигурава побољшање способности подношења повећаних оптерећења, садрже и молибдендисулфид. У условима високих радних оптерећења мазиво може бити истиснуто и тада молибдендисулфид остаје на мјесту подмазивања, даје изванредну чврстоћу и носивост мазивог филма и тиме омогућава продужено подмазивање. Употребљавају се у интервалу радних температура од -30 до 1300C.

Литма 1 ЕП МоС - примјењује се за подмазивање свих машинских склопова који су оптерећени повишеним радним притисцима, вибрацијама и силама трења у жељезарама, ваљаоницама и другим индустријским погонима, у транспортним системима, рударској, пољопривредној и грађевинској механизацији и сл. Погодна је за централне системе подмазивања.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

180kg
18kg