MAXIMA HD S3 SAE 50

Минерална моторна уља

Испуњава спецификације

API CD/SE, MIL-L-2104 C, MB 227.0, MAN 270

Техничке карактеристике

Вискозност на 100°C, mm2/s
18.0 - 19.5
Индекс вискозности, min.
95
Tačka tečenja, max., °C
-12
Tačka paljenja, min., °C
250

Минерална моноградна моторна уља градација SAE 30, SAE 40 и SAE 50 користе се за подмазивање свих типова дизел мотора, док се уља градација SAE 10W и SAE 20W користе за подмазивање машинских склопова (хидраулични системи, преносници, спојке…) уграђених у комерцијална возила (теретни камиони, аутобуси, рударска, грађевинска и пољопривредна механизација) при раду у нормалним условима експлоатације. Обезбјеђује сигурну примјену у нашим климатским условима. Период замјене је у складу са препорукама произвођача мотора.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

10L
200L
4L