MAXIMA SUPER SAE 30

Минералнo монограднo моторна уљe

Испуњава спецификације

API CF-4/SG
ACEA E2
MB 228.0
MAN 270

Техничке карактеристике

Вискозност на 100°C, mm2/s
11.5 - 12.5
Индекс вискозности, min.
95
Тачка течења, max., °C
-15
Тачка паљења, min., °C
240

Минерална моноградна моторна уља градација SAE 30, SAE 40 и SAE 50користе се за подмазивање свих типова дизел мотора, док се уља градација SAE 10W и SAE 20W користе за подмазивање машинских склопова (хидраулични системи, преносници, спојке…) уграђених у комерцијална возила (теретни камиони, аутобуси, рударска, грађевинска и пољопривредна механизација), при раду у нормалним условима експлоатације. Обезбјеђује сигурну примјену у нашим климатским условима. Период замјене је у складу са препорукама произвођача мотора.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

10L
200L
20L
4L