ZAPTIVAČ ZA HLADNJAK

Специјална течност

Испуњава спецификације

IS-M.5.01.003

Техничке карактеристике

Густина на 15°C, kg/m3
1080

Заптивач за хладњак је синтетичко средство намијењено за затварање отвора и пукотина у ауто-хладњацима. Настале пукотине и отворе у ауто-хладњацима ово средство у потпуности затвара, чиме се обезбјеђује несметана циркулација течности у систему за хлађење мотора и самим тим нормалан рад мотора.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

0.25L