Базна Уља

Базна уља

Група 1

Базно уље SN 150 OP

Вискозност при 100 °C (mm2/s) – BAS ISO 3104 4,8 – 5,8
Вискозност при 40 °C (mm2/s) – BAS ISO 3104 28,0 – 35,0
Индекс вискозитета min (-) – BAS ISO 2909 84
Тачка течења max. (°C) – BAS ISO 3016 -9
Тачка паљења min. (°C) – ISO 2592 230
Боја, макс (-) – ASTM D 1500 3,0
Неутрализациони број, макс (mgKOH/g) – BAS ISO 6618 0,05

Базно уље SN 500 OP

Вискозност при 100 °C (mm2/s) – BAS ISO 3104 10,0 – 12,0
Viskoznost pri 40 °C (mm2/s) – BAS ISO 3104 95,0 – 110,0
Индекс вискозитета min. (-) – BAS ISO 2909 84
Тачка течења max. (°C) – BAS ISO 3016 -12
Тачка паљења, min. (°C) – ISO 2592 230
Боја, макс (-) – ASTM D 1500 4,0
Неутрализациони број, макс (mgKOH/g) – BAS ISO 6618 0,05

BRIGHTSTOCK

Вискозност при 100 °C (mm2/s) – BAS ISO 3104 29,0 – 33,0
Вискозност при 40 °C (mm2/s) – BAS ISO 3104 450,0 – 550,0
Индекс вискозитета, min. (-) – BAS ISO 2909 90
Тачка течења max. (°C) – BAS ISO 3016 -6
Боја, макс (-) – ASTM D 1500 6,0
Неутрализациони број макс (mgKOH/g) – BAS ISO 6618 0,05

Контактирајте нас

Контакт