Парафини

Парафини

Тврди парафин

P2

Боја, макс (-) – ГОСТ 25337-82 4
Садржај уља, макс (%) – ГОСТ 9090-2000 0.8
Тачка топљења, мин. (°C) ГОСТ 4255-75 52

T1

Боја, мин. (Saybolt) (-) – ASTM D156 18
Садржај уља, макс. (%) – ГОСТ 9090-2000 1.8
Тачка топљења(°C) – ГОСТ 4255-75 52-58

Контактирајте нас

Kontakt