Kvalitet

Kvalitet

Naša rafinerija sapada u jednu od najmodernijih u Evropi u kojoj se proizvode svi tipovi
motornih i industrijskih ulja, po predhodno provjerenim i ispitanim recepturama.

Proizvodi Rafinerije

Čuvamo svoju poziciju na tržištima zahvaljujući kvalitetu koji odgovara specifikacijama, certifikatima i approval-ima (odobrenjima) vodećih svjetskih proizvođača automobila.
Tržišna pozicija zagarantovana je strateškim planovima, usavršavanju tehnologije i proširenju asortimana.
Tehnička podrška, razvojni tim i laboratorijska kontrola čuvari su kvaliteta proizvoda Rafinerije ulja Modriča.

CIljevi

Opšteprihvaćeno opredjeljenje zaposlenih jeste unaprijeđenje kvaliteta proizvoda u cilju obezbjeđenja

 • kvaliteta i sigurnosti proizvoda koji mora ispunjavati zahtjeve, potrebe i očekivanja kupaca
 • postizanje i održavanje kvaliteta proizvoda u skladu sa priznatim standardima i normama kroz povećanje efektivnosti i efikasnosti,
 • sistema povratnih informacija od kupaca sa ciljem istraživanja i analize zahtjeva i mogućnosti njihove realizacije
 • unapređenje kvaliteta dobavljača i uspostavljanje partnerskih odnosa sa ciljem kontinuiranog kvalitetnog snabdijevanja

Standardi

Kao vodeći proizvođač ulja i maziva na tržištu BiH, stalnim unapređivanjem svojih poslovnih procesa, pratimo sve zahtjeve proizvođača motornih vozila i drugih mašina i opreme, te važeće evropske standarde u oblasti naftne industrije.

accordion-logo

BAS EN ISO/IEC 17025:2006

BAS EN ISO/IEC 17025:2006

accordion-logo

Sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001

Sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001

accordion-logo

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001

Rafinerija ulja Modriča primjenjuje sistem menadžmenta zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtjevima ISO 14001 u cilju

 • upravljanja procesima na način da se ispune zahtjevi važećih zakona i propisa iz oblasti zaštite životne sredine
 • eliminisanja, smanjenja i stavljanja pod kontrolu aspekata koji mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu

Zahtjevi standarda ISO 14001, u Rafineriji ulja Modriča, su primjenjivi na

 • pružanje usluge razvoja i proizvodnje motornih i industrijskih ulja, mazivih masti i funkcionalnih tečnosti
 • pružanje usluge razvoja i proizvodnje baznih ulja i parafina

Resertifikacija prema zahtjevima standarda ISO 14001 je izvršena u junu 2021 godine.
Sertifikat važi od 11.07.2021. godine. do 10.07.2024 godine.

REACH

REACH

accordion-logo

Sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu ISO 45001

Sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu ISO 45001

Laboratorija

 • fizičko-hemijskih karakteristika sredstava za podmazivanje

 • sredstava za hlađenje motora na bazi glikola

 • kočionih tečnosti

 • mazivih masti

 • parafina

 • vode (industrijska i otpadna)

 • sirovina od kojih su navedeni proizvodi sačinjeni i hemikalija

Laboratorija