DVOTAKTOL SINT

Синтетичко уље

Испуњава спецификације

TC+, JASO FC+, ISO-L-EGD, STIHL, HUSQVARNA

Техничке карактеристике

Вискозност на 100°C, mm2/s
8.5 - 9.5
Тачка течења max., °C
-18
Тачка паљења, min., °C
>110

Потпуно синтетичко уље намијењено за подмазивање двотактних мотора нове генерације уграђених у мотоцикле, ванбродске моторе, моторне тестере, косилице и сличне уређаје који користе мјешавину уља са високо-октанским бензином. Припрема мјешавине врши се према препоруци произвођача мотора или према препоруци датој на етикети производа.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

0.10L
0.25L
0.5L
200L