LITMA 2 EP MoS

Литијумова маст

Испуњава спецификације

ISO 6743/9, DIN 51825, DIN 51502, NLGI 1, 2, 3

Техничке карактеристике

Радна пенетрација, mm/10
265-295
Тачка капања, °C, min.
180
Класификација NLGI
2
Класификација ISO
L-XCCHB 2
Класификација DIN
KPF2K-30

Ове мазиве масти поред пакета адитива који осигурава побољшање способности подношења повећаних оптерећења, садрже и молибдендисулфид. У условима високих радних оптерећења мазиво може бити истиснуто и тада молибдендисулфид остаје на мјесту подмазивања, даје изванредну чврстоћу и носивост мазивог филма и тиме омогућава продужено подмазивање. Употребљавају се у интервалу радних температура од -30 до 1300C.

Литма 2 ЕП МоС - намијењена је за подмазивање свих машинских склопова који су оптерећени високим радним притисцима, вибрацијама и великим силама трења у жељезарама, ваљаоницама и другим индустријским погонима, затим у транспортним системима, рударској, пољопривредној и грађевинској механизацији и слично.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

180kg
18kg