LITMA 2 EP MoS

Litijumova mast

Ispunjava specifikacije

ISO 6743/9, DIN 51825, DIN 51502, NLGI 1, 2, 3

Tehničke karakteristike

Radna penetracija, mm/10
265-295
Tačka kapanja, °C, min.
180
Klasifikacija NLGI
2
Klasifikacija ISO
L-XCCHB 2
Klasifikacija DIN
KPF2K-30

Ove mazive masti pored paketa aditiva koji osigurava poboljšanje sposobnosti podnošenja povećanih opterećenja, sadrže i molibdendisulfid. U uslovima visokih radnih opterećenja mazivo može biti istisnuto i tada molibdendisulfid ostaje na mjestu podmazivanja, daje izvanrednu čvrstoću i nosivost mazivog filma i time omogućava produženo podmazivanje. Upotrebljavaju se u intervalu radnih temperatura od -30 do 1300C.

Litma 2 EP MoS - namijenjena je za podmazivanje svih mašinskih sklopova koji su opterećeni visokim radnim pritiscima, vibracijama i velikim silama trenja u željezarama, valjaonicama i drugim industrijskim pogonima, zatim u transportnim sistemima, rudarskoj, poljoprivrednoj i građevinskoj mehanizaciji i slično.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

180kg
18kg