ALMAPLEX 0 G EP

Aluminijum kompleksna mast

Ispunjava specifikacije

ISO 6743/9
DIN 51825
DIN 51826
DIN 51502
NLGI 00, 0, 1, 2, 3

Tehničke karakteristike

Radna penetracija, mm/10
355-385
Tačka kapanja, °C, min.
-
Klasifikacija NLGI
0
Klasifikacija ISO
L-XCFIB0
Klasifikacija DIN
OGPF0R-30

Aluminijum kompleksne mazive masti su proizvedene od aluminijum kompleksnog ugušćivača i kvalitetne uljne osnove, sa dodatkom posebno odabranih aditiva koji omogućuju podnošenje visokih pritisaka (EP aditivi). Masti posjeduju dobru prionljivost, termičku i oksidacionu stabilnost, sprečavaju trošenje i koroziju, otporne su na vodu, postojane su na gnječenje, čime obezbjeđuju široko područje primjene u temperaturnom intervalu od -300 do 1800C.

Almaplex 0 G EP - Posebno se preporučuje upotreba kod sistema sa centralnim podmazivanjem radijalnog vijenca bagera koji rade na otvorenim rudarskim kopovima, za podmazivanje ostalih otvorenih zupčastih prenosnika, ozubljenih vijenaca i letvi kod rudarske, transportne i građevinske mehanizacije, za podmazivanje drobilica, rotacionih peći i mlinova, trakastih transportera i svih ostalih mašinskih sklopova koji su izloženi visokim radnim pritiscima, udarima i povišenim temperaturama. Izuzetno dobro prijanjanje na metalne površine omogućuje upotrebu na otvorenom prostoru, u uslovima vlage i nečistoća.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

18kg
180kg