Laboratorija

Kvalitet / Laboratorija

Laboratorija

Laboratorija Rafinerije ulja Modriča ispunjava evropske i svjetske standarde kada je riječ o osposobljenosti fizičko-hemijskih ispitivanja tečnih naftnih goriva, naftnih proizvoda, kočionih tečnosti, rashladnih tečnosti i vode.

Snaga ispitne laboratorije

Ispitna laboratorija, kao posebna organizaciona jedinica Rafinerije ulja Modriča osnovana je prije više od 58 godina.

Danas je to moderna, akreditovana laboratorija u sastavu akcionarskog društva Rafinerije ulja Modriča sa 23 stalno zaposlena izvršioca koji rade više od 180 različitih fizičko-hemijskih, mehaničkih i električnih ispitivanja.

Usluge ispitivanja

Ispitna laboratorija pruža usluge i trećim licima. Primarni interes ispitne laboratorije je da ispitivanje uvijek obavlja u skladu sa navedenim metodama i zahtjevima kupca, radi postizanja njihovog potpunog zadovoljstva uz stalno povećanje efikasnosti i efektivnosti kompletnog poslovanja ispitne laboratorije.

  • fizičko-hemijskih karakteristika sredstava za podmazivanje i hlađenje u industriji i saobraćaju proizvedenih na bazi mineralnih i sintetskih sirovina
  • sredstava za hlađenje motora na bazi glikola
  • kočionih tečnosti
  • mazivih masti
  • parafina
  • vode (industrijska i otpadna)
  • sirovina od kojih su navedeni proizvodi sačinjeni i hemikalija
Spisak ispitnih metoda

Zahtjevi za ispitivanje

Svaki zahtjev za ispitivanje maziva, ulja i srodnih proizvoda iz djelokruga ispitne laboratorije prati pisani zahtjev za ispitivanje. Zahtjevi za ispitivanje se mogu poslati na mail: pmirko@modricaoil.com

Kontakt

Labaratorija danas

Snaga ispitne laboratorije ogleda se u modernoj opremi i stručnoj osposobljenosti zaposlenih koji obezbjeđuju brza i pouzdana ispitivanja. Razvoj sistema kvaliteta uslovio je savremeno funkcionisanje ispitne laboratorije i rad u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 i BAS EN ISO/IEC 17025.

Ispitna laboratorija je akreditovana prema zahtjevima BAS EN ISO/IEC 17025 još 2004. god. Rješenjem br. LI-09.01, čime je potvrđena njena osposobljenost i kompetentnost za obavljanje 60 različitih akreditovanih standardnih metoda ispitivanja i uzorkovanja tečnih naftnih proizvoda.

Osoblje ispitne laboratorije čine inženjeri i tehničari koji posjeduju veliko iskustvo, vještine i znanje iz oblasti ispitivanja naftnih derivata, srodnih proizvoda i hemikalija. Konstantno se radi na sticanju novih znanja, uvođenju novih metoda ispitivanja i obukama za rad na novoj opremi/aparatima za ispitivanje. Kao potvrda osposobljenosti i preciznosti zaposlenih je i stalno učestvovanje u međunarodnim međulaboratorijskim ispitivanjima (Institute for Interlaboratory Studes – IIS, Spijkenisse, the Netherlands).

Osnovna djelatnost ispitne laboratorije je prvenstveno usmjerena na pružanje usluga sektorima u okviru Rafinerije ulja Modriča. Ispitna laboratorija prati čitav proces prerade bazne uljne smješe (BUS), proizvodnje baznih ulja i parafina, maziva, funkcionalnih tečnosti kao i proces proizvodnje industrijskih voda te kvalitet otpadnih voda.

Rezultati ispitivanja su poslovna tajna, pa se shodno tome na takav način sa njima i postupa. Svim korisnicima usluga ispitivanja, na njihov zahtjev, ispitna laboratorija omogućava prisustvo tokom ispitivanja vlastitih uzoraka.