Najčešće postavljana pitanja

Uvijek smo na usluzi našim partnerima sa ciljem da im olakšamo saradnju
Koje su osnovne uloge maziva?

Da bi motor automobila ispravno funkcionisao, motorno ulje mora ispuniti pet osnovnih zadataka:
– Podmazivanje,
– Odvođenje toplote,
– Održavanje čistoće motora,
– Zaštita od korozije,
– Održavanje kompresije.

Koliko često treba mijenjati ulje u motoru?

Motorno ulje je potrebno promijeniti barem jedanput godišnje. Preporučeni intervali korišćenja od strane proizvođača razlikuju se zavisno od:
• Izabranog motornog ulja,
• Uslovima korišćenja vozila (gradska vožnja, vožnja na otvorenom putu),
• Klimatskih uslova vožnje.
Količinu ulja u karteru provjeravamo preko mjerne šipke. Količina ulja u karteru mora biti na sredini skale, između minimalne i maksimalne oznake na skali mjerne šipke. Razlika između maksimalne i minimalne tačke na skali iznosi oko 20% u količini ulja u karteru. Ukoliko je ulje ispod oznake “min” nema ga dovoljno u sistemu. Nedostatak ulja uzrokuje ubrzano trošenje mehaničkih dijelova motora koji se nedovoljno podmazuju i hlade.
Preporučuje se redovna kontrola nivoa ulja svakih 1.000 km, a posebno prije dužih putovanja. U slučaju uočene povećanje potrošnje ulja odmah se obratiti ovlaštenom serviseru.

Mogu li se naknadno dodavati aditivi u ulje?

Svi proizvodi Rafinerije ulja Modriča su tako formulisani i koriste posebno odabrane pakete aditiva u kombinaciji sa baznim uljima da bi dali optimalne rezultate prilikom podmazivanja. Naknadno dodavanje aditiva može dovesti do nekompatibilnosti i stvoriti nepotrebna oštećenja.

Šta dovodi do sniženja pritiska ulja u motoru?

Pri normalnom radu motora, ulje je od presudne važnosti za osiguravanje nesmetanog rada između komore za izgaranje i bloka motora. Indikator pritiska ulja prikazuje uspjeh kojim je to obavljeno. Iznenadan pad pritiska ulja rezultat je smanjenja viskoznosti motornog ulja koji se može desiti zbog razrijeđivanja ulja gorivom (problemi sa injektorom ili korištenje premalih količina ulja); premalo ulja u sistemu (zbog curenja, velike potrošnje ulja ili greške na samoj uljnoj pumpi); ili trošenja mehaničkih dijelova.

Mogu li se miješati dva različita motorna ulja?

Svi proizvodi Rafinerije ulja Modriča su tako formulisani i koriste posebno odabrane pakete aditiva u kombinaciji sa baznim uljima da bi dali optimalne Sva motorna ulja su tako formulisana da bi zadovoljila zahtjeve određenih međunarodnih klasifikacija. Prilikom formulacije mineralnih i sintetskih motornih ulja koriste se različiti paketi aditiva tako da se ne preporučuje miješanje ove dvije vrste ulja. Miješanje dvaju ulja istih gradacija i specifikacija ne predstavlja problem ali se krajnji ishod ne može garantovati.

Može li se automobilsko motorno ulje koristiti u motociklu?

Ne, zato što 4-taktni motori motocikla ne rade pod istim uslovima kao i motori automobila. Maziva koja se koriste za motore motocikala mogu se koristiti i za transmisiju i kvačilo. U njihovoj formulaciji su dodani EP-aditivi (za visoka opterećenja i pritiske). Ulja za automobilske motore sadrže i detergentne aditive sa povišenim sadržajem sulfatnog pepela koji bi u motorima motocikala uzrokovali taloženje na klipu i zupčaniku i njihovim trajnim oštećenjima.

Potrošnja motornog ulja?

Isparljivost motornog ulja je normalna i uobičajena pojava. Laboratorijski se ispituje Noack-testom. Zbog ovoga je potrebno vršiti redovnu kontrolu količine ulja u karteru između redovnih izmjena ulja i po potrebi izvršiti dolijevanje ulja. Da bi vrhunsko ulje ispunilo sve zahtjeve o njegovoj kvaliteti isparljivost mu mora biti ≤ 13% (Noack-test). Ipak najjednostavniji način provjere potrošnje goriva jeste upoređivanje sa vrijednostima koje je propisao proizvođač vozila i ona se uobičajeno navode da “u normalnim uslovima” motor potroši od 0,2 do 0,5 litara ulja na 1000 km. U slučajevima da je potrošnja ulja veća od 1 litre na 1000 km, treba kontaktirati ovlašćeni servis.

Da li je cijena motornog ulja trošak?

Izdaci koje na godišnjem nivou dajemo za motorno ulje predstavljaju 1% od ukupnih troškova redovnog održavanja automobila (gorivo, gume, registracija, održavanje…) i mnogo su manji od ostalih troškova. Pravilnim izborom motornog ulja odgovarajućeg kvalitetnog nivoa dobićete produžene intervale zamjene uz poboljšano podmazivanje, a samim tim i veću uštedu.