MAXIMA HD S3 SAE 20W-50

Proizvodi za male motore

Ispunjava specifikacije

API CD/SE
MIL-L-2104 C
MB 227.1
MAN 271

Tehničke karakteristike

Viskoznost na 100°C, mm2/s
18.0 - 19.5
Indeks viskoznosti, min.
130
Tačka tečenja, max., °C
-21
Tačka paljenja, max., °C
230

Mineralno motorno ulje namijenjeno za podmazivanje svih tipova dizel motora, sa i bez turbo punjenja, ugrađenih u komercijalna vozila (teretni kamioni, autobusi, rudarska, građevinska i poljoprivredna mehanizacija) pri radu u normalnim uslovima eksploatacije. Obezbjeđuje sigurnu primjenu u našim klimatskim uslovima. Preporučuje se za vozila starije generacije. Period zamjene je u skladu sa preporukama proizvođača motora.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

10L
200L
20L
4L