MAXIMA HD S3 SAE 30

Mineralna motorna ulja

Ispunjava specifikacije

API CD/SE, MIL-L-2104 C, MB 227.0, MAN 270

Tehničke karakteristike

Viskoznost na 100°C, mm2/s
11.5 - 12.5
Indeks viskoznosti, min.
95
Tačka tečenja, max., °C
-12
Tačka paljenja, min., °C
240

Mineralna monogradna motorna ulja gradacija SAE 30, SAE 40 i SAE 50 koriste se za podmazivanje svih tipova dizel motora, dok se ulja gradacija SAE 10W i SAE 20W koriste za podmazivanje mašinskih sklopova (hidraulični sistemi, prenosnici, spojke…) ugrađenih u komercijalna vozila (teretni kamioni, autobusi, rudarska, građevinska i poljoprivredna mehanizacija) pri radu u normalnim uslovima eksploatacije. Obezbjeđuje sigurnu primjenu u našim klimatskim uslovima. Period zamjene je u skladu sa preporukama proizvođača motora.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

10L
200L
4L