MAXIMA LONG LIFE SAE 20W-50

Specijalno motorno ulje

Ispunjava specifikacije

API CF-4/SG
ACEA E2
MB 228.1
MAN 271
Volvo VDS

Tehničke karakteristike

Viskoznost na 100°C, mm2/s
18.0 - 19.5
Indeks viskoznosti, min.
130
Tačka tečenja, max., °C
-21
Tačka paljenja, min., °C
230

Specijalno motorno ulje namijenjeno za podmazivanje svih tipova dizel motora sa normalnim i turbo punjenjem ugrađenih u komercijalna vozila koji rade u teškim uslovima eksploatacije. Odlikuje se osobinama koje pokazuju prednosti kod motora kod kojih je primjetan pad pritiska u sistemu podmazivanja i povećana potrošnja ulja pri korištenju ulja gradacije SAE 15W-40. Primjenjuje se za podmazivanje starijih vozila i vozila koji su prešli veliki broj kilometara. Period zamjene je u skladu sa preporukama proizvođača motora.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

10L
200L
4L