Proizvodi za industriju / Cirkulaciona ulja

MOLUBE CS ISO VG : 1000

Mineralno ulje

Ispunjava specifikacije

DIN 51506
ISO 6743/4 (HL)
Morgan Construction Company

Tehničke karakteristike

Viskoznost na 40°C, mm2/s
900-1000
Tačka paljenja, min., °C
>260
Tačka tečenja, max., °C
-6

Cirkulaciona ulja Molube CS služe za podmazivanje industrijskih sistema koji rade u uslovima povećane prisutnosti vode. Posebno se preporučuju za podmazivanje Morgoil i Demag ležajeva, valjaoničnih stanova, reduktora, centrifugalnih pumpi, vazdušnih kompresora i sličnih uređaja. Pretežno se primjenjuju u velikim sistemima podmazivanja i to prije svega u valjaonicama i industriji papira. Posjeduju odlična deemulziona svojstva, dobru oksidacionu i termičku stabilnost. Pružaju dobru zaštitu od korozije. Posjeduju odlična svojstva izdvajanja vazduha.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

10L
200L