REDMA 0

Maziva mast

Ispunjava specifikacije

ISO 6743/9
DIN 51825
DIN 51502
NLGI 0

Tehničke karakteristike

Radna penetracija, mm/10
355-385
Test korozije Emcor, stepen
180
Klasifikacija NLGI
0
Klasifikacija ISO
L-XBFHB0
Klasifikacija DIN
GP0R-20

Maziva mast koja se sastoji od homogene disperzije dobijene na bazi nekarboksilatnog ugušćivača i visokokvalitetne uljne osnove sa dodatkom posebno odabranog paketa aditiva. Preporučuje se za podmazivanje reduktora i drugih zatvorenih zupčastih prenosnika, gdje konstruktivni zahtjevi nalažu primjenu masti, te za podmazivanje zupčastih prenosnika električnih alata koji rade pri visokim brojevima obrtaja. Posebno se preporučuje za podmazivanje zadnjeg mosta motokultivatora i prenosnika za pogon kočionih uređaja. Sadrži aditive za podnošenje visokih pritisaka (EP aditivi) i smanjenje habanja, koji omogućavaju primjenu u uslovima povišenih opterećenja.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

180kg
18kg