DVOTAKTOL БИО

Синтетичко уље

Испуњава спецификације

API TC+, NMMA TC-W III

Техничке карактеристике

Вискозност на 100°C, mm2/s
12.2 - 13.0
Тачка течења, max., °C
-24
Тачка паљења, min., °C
>110

Dvotaktol Био је еколошки погодно, потпуно биолошки разградиво уље за подмазивање свих типова двотактних мотора. Формулисано је искључиво на бази синтетичких компоненти и адитива. Намијењен је за подмазивање свих типова двотактних мотора без обзира да ли се подмазују претходно припремљеном мјешавином уља и бензина или из посебног резервоара за уље. Припрема мјешавине врши се према препоруци произвођача мотора или према препоруци датој на етикети производа.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

1L