Proizvodi i usluge

Proizvodi / Proizvodi za brodske motore

Filteri

Tipovi proizvoda

Motorna ulja
Ulja za mjenjače i diferencijale
Ulja za kočione sisteme
Tečnosti za hlađenja
Masti
Servisni proizvodi

Vrste ulja

Sintetička
Polusintetička
Mineralna
Specijalne tečnosti

Pakovanja

0.10L
0.25L
0.5L
1L
2L
4L
5L
10L
20L
200L
1000L
0.4kg
0.85kg
3kg
18kg
180kg

Specijalne grupe

Optima Shine Car Detailing
Afrika
Ruska Federacija

MAXIMA MARINE OIL MO 30 SAE 40

MO 12, MO 30 i MO 50 su kvalitetna, višefunkcionalna TPEO (trunk piston engine oil) brodska ulja. Formulisano je na bazi visokokvalitetnih mineralnih baznih ulja i specijalno odabranog paketa aditiva, sa vrhunskim antikorozivnim i deterdžentno-disperzantim svojstvima, zahvaljujući kojima obezbjeđuju odličan stepen neutralizacije kiselih produkata sagorijevanja. Namijenjeno je za podmazivanje srednjehodnih i brzohodnih TPEO dizel motora, […]

Više

MAXIMA MARINE OIL MO 30 SAE 30

MO 12, MO 30 i MO 50 su kvalitetna, višefunkcionalna TPEO (trunk piston engine oil) brodska ulja. Formulisano je na bazi visokokvalitetnih mineralnih baznih ulja i specijalno odabranog paketa aditiva, sa vrhunskim antikorozivnim i deterdžentno-disperzantim svojstvima, zahvaljujući kojima obezbjeđuju odličan stepen neutralizacije kiselih produkata sagorijevanja. Namijenjeno je za podmazivanje srednjehodnih i brzohodnih TPEO dizel motora, […]

Više

MAXIMA MARINE OIL MO 12 SAE 40

MO 12, MO 30 i MO 50 su kvalitetna, višefunkcionalna TPEO (trunk piston engine oil) brodska ulja. Formulisano je na bazi visokokvalitetnih mineralnih baznih ulja i specijalno odabranog paketa aditiva, sa vrhunskim antikorozivnim i deterdžentno-disperzantim svojstvima, zahvaljujući kojima obezbjeđuju odličan stepen neutralizacije kiselih produkata sagorijevanja. Namijenjeno je za podmazivanje srednjehodnih i brzohodnih TPEO dizel motora, […]

Više

MAXIMA MARINE OIL MО 70 SAE 50

MO 70 je kvalitetno cilindarsko ulje visokozitetne gradacije SAE 50 za motore brodova koji koriste ostatna goriva. Formulisano je na bazi kvalitetnih mineralnih baznih ulja i specijalnog paketa aditiva s antikorozivnim i deterdžentno disperzantim svojstvima. Namijenjeno za podmazivanje sporohodnih dvotaktnih CROSSHEAD dizel motora koji koriste ostatna (HFO) goriva sa sadržajem sumpora do 4 mas%.

Više

MAXIMA MARINE OIL MО 5 SAE 40

MO 5 je kvalitetno ulje za motore brodova koji kao pogonska goriva koriste ostatna (HFO) goriva. Formulisano je na bazi kvalitetnih mineralnih baznih ulja i paketa aditiva s antikorozivnim, deterdžentno disperzantim svojstvima. Namijenjeno je za podmazivanje sistema kartera u sporohodnim, dvotaktnim CROSSHEAD dizel motorima, sa odvojenim sistemom za podmazivanjem cilindara.

Više

MAXIMA MARINE OIL MО 5 SAE 30

MO 5 je kvalitetno ulje za motore brodova koji kao pogonska goriva koriste ostatna (HFO) goriva. Formulisano je na bazi kvalitetnih mineralnih baznih ulja i paketa aditiva s antikorozivnim, deterdžentno disperzantim svojstvima. Namijenjeno je za podmazivanje sistema kartera u sporohodnim, dvotaktnim CROSSHEAD dizel motorima, sa odvojenim sistemom za podmazivanjem cilindara.

Više

MAXIMA MARINE OIL MO 50 SAE 40

MO 12, MO 30 i MO 50 su kvalitetna, višefunkcionalna TPEO (trunk piston engine oil) brodska ulja. Formulisano je na bazi visokokvalitetnih mineralnih baznih ulja i specijalno odabranog paketa aditiva, sa vrhunskim antikorozivnim i deterdžentno-disperzantim svojstvima, zahvaljujući kojima obezbjeđuju odličan stepen neutralizacije kiselih produkata sagorijevanja. Namijenjeno je za podmazivanje srednjehodnih i brzohodnih TPEO dizel motora, […]

Više

MAXIMA MARINE OIL MO 12 SAE 30

MO 12, MO 30 i MO 50 su kvalitetna, višefunkcionalna TPEO (trunk piston engine oil) brodska ulja. Formulisano je na bazi visokokvalitetnih mineralnih baznih ulja i specijalno odabranog paketa aditiva, sa vrhunskim antikorozivnim i deterdžentno-disperzantim svojstvima, zahvaljujući kojima obezbjeđuju odličan stepen neutralizacije kiselih produkata sagorijevanja. Namijenjeno je za podmazivanje srednjehodnih i brzohodnih TPEO dizel motora, […]

Više