MAXIMA MARINE OIL MO 50 SAE 40

Mineralno ulje

Ispunjava specifikacije

API CF

Tehničke karakteristike

Viskoznost na 100°C, mm2/s
14.0 -15.0
TBN, mg KOH/g
50
Indeks viskoznosti, min.
95
Tačka tečenja, max., °C
-21
Tačka paljenja, min., °C
245

MO 12, MO 30 i MO 50 su kvalitetna, višefunkcionalna TPEO (trunk piston engine oil) brodska ulja. Formulisano je na bazi visokokvalitetnih mineralnih baznih ulja i specijalno odabranog paketa aditiva, sa vrhunskim antikorozivnim i deterdžentno-disperzantim svojstvima, zahvaljujući kojima obezbjeđuju odličan stepen neutralizacije kiselih produkata sagorijevanja.

Namijenjeno je za podmazivanje srednjehodnih i brzohodnih TPEO dizel motora, koji za pogon koriste destilatna goriva sa sadržajem sumpora do 1 mas%.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

200L