Proizvodi za industriju / Ulja za kompresore

FRIGOL ISO VG: 68

Mineralno kompresorsko ulje

Ispunjava specifikacije

DIN 51503 KA
DIN 51503 KC
ISO 6743/3

Tehničke karakteristike

Viskoznost na 40°C, mm2/s
61.2 - 74.8
Tačka tečenja, max., °C
190
Tačka paljenja, min., °C
-33

Frigoli su ulja namijenjena za podmazivanje rashladnih kompresora ugrađenih u rashladne uređaje koji koriste kao rashladne fluide amonijak, ugljen-dioksid, sumpor-dioksid, propan, freone R11, R12, R13, R14, R22, R23, R113, R114, R115, R502, R503, frigon i slične medije. Proizvedena su na bazi kvalitetnih naftenskih baznih ulja. Odlikuju se niskom tačkom tečenja, ne pjene i kompatibilna su sa najčešće korištenim sredstvima za hlađenje.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

10L
200L