Proizvodi za industriju / Hidraulična ulja

HIDRAULIČNO ULJE HD 220

Mineralno ulje za kočione sisteme

Ispunjava specifikacije

ISO 6743/4 (HM)
DIN 51524/2 (HLP)
AFNOR NF E 48-603 (HM)
DENISON HF-0/HF-2
SPERRY VICKERS I-286-S
AFNOR NF E 48-691 (wet)
AFNOR NF E 48-690 (dry)

Tehničke karakteristike

Viskoznost na 40°C, mm2/s
198-242
Indeks viskoznosti, min.
90
Tačka tečenja, max., °C
-9
Tačka paljenja, min., °C
>240

Hidraulična ulja HD primjenjuju se kod savremenih hidrauličnih sistema u uslovima umjerenih opterećenja i relativno konstantnih temperatura. Hidraulična ulja HD nižih viskoznih gradacija koriste se kao hidraulični mediji za prenos snage kod uređaja velike preciznosti i male snage (vretena, brusna vretena, precizne alatne mašine). Srednje viskozne gradacije ulja koriste se u hidrauličnim sistemima srednjih snaga, pritisaka i opterećenja (prese, dizalice, alatne mašine). Osim toga, pogodna su i za podmazivanje zupčastih i rotacionih klipnih pumpi srednjih pritisaka. Hidraulična ulja viših viskoznih gradacija upotrebljavaju se u uslovima viših temperatura i opterećenja.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

10L
200L
20L