Proizvodi za industriju / Hidraulična ulja

HIDRAULIČNO ULJE MH 46

Mineralno ulje

Ispunjava specifikacije

DENISON HF-0
CINCINATI MACHINE P-70
DIN 51524-2/3
EATON VICKERS 35VQ-25
BOSCH REXROTH 90220

Tehničke karakteristike

Viskoznost na 40°C, mm2/s
41.4 - 50.6
Indeks viskoznosti, min.
177
Tačka tečenja, max., °C
-34
Tačka paljenja, min., °C
230

Hidraulično ulje MH 46 je specijalno formulisano ulje veoma visokog indeksa viskoznosti za hidraulične sisteme, sa produženim intervalom zamjene i do 5000 radnih sati. Namijenjeno je za upotrebu u hidrauličnim sistemima radnih mašina sa hidrauličnim prenosom snage koji rade pod teškim opterećenjima.

Odlikuje se izuzetnom filtrabilnošću i u prisustvu vode. Obezbjeđuje izvanrednu zaštitu od habanja u teškim uslovima eksploatacije. Odlikuje se izuzetnom oksidacionom i termičkom stabilnošću koja sprečava stvaranje lakova i taloga. Visok indeks viskoznosti ovog ulja omogućava njegovu primjenu na mjestima gdje su preporučena ulja gradacija VG 32, 46 i 68.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

200L