Proizvodi za industriju / Hidraulična ulja

HIDRAULIČNO ULJE SUPER HVL 150

Mineralno ulje za kočione sisteme

Ispunjava specifikacije

ISO 6743/4 (HV)
DIN 51524/3 (HVLP)
AFNOR NF E 48-603 (HV)
DENISON HF-0/HF-2
SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S
CINCINNATI-MACHINE P-68 (ISO VG 32)
P-70 (ISO VG 46)
P-69 (ISO VG 68)

Tehničke karakteristike

Viskoznost na 40°C, mm2/s
135 - 165
Indeks viskoznosti, min.
120
Tačka tečenja, max., °C
-18
Tačka paljenja, min., °C
240

Hidraulična ulja SUPER HVL spadaju u grupu kvalitetnih hidrauličnih ulja visokog indeksa viskoznosti koja se koriste u uslovima promjenljivih temperatura i pritisaka. Namijenjena su za hidraulične sisteme koji rade na otvorenom prostoru, kao i ostale sisteme koji su izloženi spoljnim uticajima. Primjenom ovih ulja obezbjeđuje se nesmetan rad hidrauličnih sistema, pokretnih dizalica, bagera, utovarivača, kipera i viljuškara. Izuzetan kvalitet ovih ulja, koja su formulisana sa paketom aditiva koji ne sadrži cink, obezbjeđuje u najtežim uslovima eksploatacije dobru zaštitu od habanja, antikorozionu zaštitu, dobru filtrabilnost, kao i odličnu termičku i oksidacionu stabilnost.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

10L
200L
20L