KALCIMA G KS 2

Maziva mast

Ispunjava specifikacije

ISO 6743/9
DIN 51825
DIN 51502
NLGI 2,3

Tehničke karakteristike

Radna penetracija, mm/10
265-295
Tačka kapanja, °C, min.
90
Klasifikacija NLGI
2
Klasifikacija ISO
L-XBBHA 2
Klasifikacija DIN
KF2C-30

Mazive masti Kalcima KS 2 i Kalcima KS 3 su kalcijumove mazive masti koje su proizvedene na bazi kalcijumovog sapuna kao ugušćivača i posebno odabranih baznih ulja. Mazive masti Kalcima G KS 2 i Kalcima G KS 3 sadrže koloidni grafit. Dobra otpornost na djelovanje vode omogućava upotrebu kod elemenata izloženih vanjskim uticajima.

Kalcima G KS 2, G KS 3 - Koriste se za podmazivanje kliznih ležajeva, zglobova i svih kliznih elemenata koji rade pri manjim brzinama i opterećenjima, u području radnih temperatura od -30°C do 70°C. Izvanredna svojstva podmazivanja ostvarena su kod odbojnika željezničkih vagona, te ostalih mjesta podmazivanja, kao što su lanci, lančanici, čelična užad i slično.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

180kg
18kg