KALCIMA KS 3

Maziva mast

Ispunjava specifikacije

ISO 6743/9
DIN 51825
DIN 51502
NLGI 2,3

Tehničke karakteristike

Radna penetracija, mm/10
220-250
Tačka kapanja, °C, min.
90
Klasifikacija NLGI
3
Klasifikacija ISO
L-XBBHA 3
Klasifikacija DIN
K3C-30

Mazive masti Kalcima KS 2 i Kalcima KS 3 su kalcijumove mazive masti koje su proizvedene na bazi kalcijumovog sapuna kao ugušćivača i posebno odabranih baznih ulja. Mazive masti Kalcima G KS 2 i Kalcima G KS 3 sadrže koloidni grafit. Dobra otpornost na djelovanje vode omogućava upotrebu kod elemenata izloženih vanjskim uticajima.

Kalcima KS 2, KS 3 - Preporučuju se za podmazivanje kliznih staza, vodilica, zglobova i svih kliznih elemenata pri manjim opterećenjima, u području radnih temperatura od -30°C do 70°C.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

180kg
18kg