Proizvodi za industriju / Ulja za kompresore

KOMPRIMOL ISO VG: 100

Mineralno ulje

Ispunjava specifikacije

ISO 6521 LDAB
ISO 6521 LDAA
DIN 51506 VDL
DIN 51506 VBL

Tehničke karakteristike

Viskoznost na 40°C, mm2/s
90-110
Tačka paljenja, min., °C
250
Tačka tečenja, max., °C
-12

Komprimol je veoma kvalitetno mineralno ulje namijenjeno za podmazivanje klipnih i rotacionih vazdušnih kompresora, kao i vakuum pumpi koje se primjenjuju u širokom rasponu temperatura, brzina i opterećenja.

Odlikuje se dobrom  oksidacionom stabilnošću, odličnim antikorozionim osobinama, kao i dobrom sposobnosti izdvajanja vode. Pogodan je za vazdušne kompresore čija radna temperatura dostiže 2200C.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

10L
200L