MAXIMA MARINE OIL MО 5 SAE 30

Mineralno ulje

Ispunjava specifikacije

API CF

Tehničke karakteristike

Viskoznost na 100°C, mm2/s
11.5 - 12.5
TBN, mg KOH/g
5
Indeks viskoznosti, min.
90
Tačka tečenja, max., °C
-21
Tačka paljenja, min., °C
245

MO 5 je kvalitetno ulje za motore brodova koji kao pogonska goriva koriste ostatna (HFO) goriva. Formulisano je na bazi kvalitetnih mineralnih baznih ulja i paketa aditiva s antikorozivnim, deterdžentno disperzantim svojstvima. Namijenjeno je za podmazivanje sistema kartera u sporohodnim, dvotaktnim CROSSHEAD dizel motorima, sa odvojenim sistemom za podmazivanjem cilindara.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

200L