Proizvodi za industriju / Ulja za obradu metala

MOLUB DB

Mineralno ulje za obradu metala

Ispunjava specifikacije

ISO 6743/7
L - MHF
ISO/TS 12927

Tehničke karakteristike

Viskoznost na 40°C, mm2/s
13.5-15.5
Tačka paljenja, min., °C
150
Korozoija na, Cu, 3h, 100°C
4c

MOLUB DB je veoma efikasno ulje za rashladno podmazivanje pri mehaničkoj obradi metala kod operacija dubokog bušenja čelika. Izbor aditiva omogućava efikasno dejstvo ulja na visokim temperaturama, koje se javljaju pri ovoj vrsti obrade. Molub DB se ne preporučuje za obradu bakra i njegovih legura jer sadrži aktivni sumpor koji djeluje agresivno na ove materijale . Molub DB ima dobru moć ispiranja i hlađenja. Primjenom ovog ulja sprečava se tačkasto zavarivanje noža, a samim tim produžuje vijek trajanja alata.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

10L
200L