Proizvodi za industriju / Ulja za obradu metala

MOLUB FS

Mineralno ulje za obradu metala

Ispunjava specifikacije

ISO 6743/7
ISO L-MHE
ISO/TS 12927

Tehničke karakteristike

Viskoznost na 40°C, mm2/s
90-100
Tačka paljenja, min., °C
200
Korozoija na, Cu, 3h, 100°C
1b

Neemulgujuće ulje za obradu metala neaktivnog tipa namijenjeno je za hlađenje i podmazivanje kod finog štancanja svih vrsta materijala. Posebni EP dodaci omogućavaju da se koristi i za teške operacije dubokog izvlačenja. Preporučuje se za podmazivanje alata na Feintal presama. Može se primjenjivati i na ostalim mašinama i automatima za štancanje. Proizvodi se na bazi mineralnih baznih ulja, antihabajućih i EP aditiva, inhibitora korozije i oksidacije, te aditiva za poboljšanje mazivosti i prionljivosti. Nije agresivno prema bakru i njegovim legurama.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

10L
200L