Proizvodi za industriju / Ulja za obradu metala

MOLUB HP

Mineralno ulje za obradu metala

Ispunjava specifikacije

ISO 6743/7
L - MHF
ISO/TS 12927

Tehničke karakteristike

Viskoznost na 40°C, mm2/s
58-62
Tačka paljenja, min., °C
200
Korozoija na, Cu, 3h, 100°C
4c

MOLUB VP i MOLUB HP su veoma efikasna ulja za rashladno podmazivanje pri mehaničkoj obradi metala kod koje se javljaju uslovi graničnog podmazivanja. Primjenom ovih ulja postiže se dobro hlađenje, a ujedno se onemogućava svarivanje i stvaranje naslaga na oštricama alata, čime se produžava njegov vijek trajanja. Ova ulja se koriste za rashladno podmazivanje kod vertikalnog (VP), odnosno horizontalnog (HP) provlačenja svih vrsta čelika, urezivanja i narezivanja navoja, te bušenja slijepih rupa. Agresivna su prema bakru i njegovim legurama.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

10L
200L