Proizvodi za industriju / Ulja za obradu metala

MOLUB IP 32

Mineralno ulje za obradu metala

Ispunjava specifikacije

ISO 6743/7
ISO L-MHE
ISO/TS 12927

Tehničke karakteristike

Viskoznost na 40°C, mm2/s
28.2-35.2
Tačka paljenja, min., °C
180
Korozoija na, Cu, 3h, 100°C
1b

Neemulgujuće čisto ulje za obradu metala neaktivnog tipa koje se koristi za podmazivanje kod operacija hladnog izvlačenja kroz matrice čeličnih limova i profila, sa povećanim brzinama vučenja. Proizvodi se na bazi mineralnih baznih ulja, antihabajućih i EP aditiva, inhibitora korozije i oksidacije. Namijenjeno je i za obradu najteže obradivih legiranih čelika. Nije agresivan prema bakru i njegovim legurama.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

10L
200L