Proizvodi za industriju / Ulja za obradu metala

MOLUB NA

Mineralno ulje za obradu metala

Ispunjava specifikacije

ISO 6743/7
ISO L-MHE
ISO/TS 12927

Tehničke karakteristike

Viskoznost na 40°C, mm2/s
41.0-46.0
Tačka paljenja, min., °C
190
Korozoija na, Cu, 3h, 100°C
1b

Neemulgujuće ulje neaktivnog tipa namijenjeno za obradu svih vrsta čelika i obojenih metala na strugovima i automatima. Proizvodi se na bazi mineralnih baznih ulja, antihabajućih i EP aditiva, inhibitora korozije i oksidacije. Preporučuje se za automatsku obradu na indeks automatima. Molub NA ne djeluje agresivno na bakar i njegove legure.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

10L
200L