Proizvodi za industriju / Ostali proizvodi

PERMANT ECONOMIC 100 CENTRALNO GRIJANJE

Specijalna tečnost za hlađenje

Ispunjava specifikacije

BS 6580
AFNOR R 15-601
SAE J 1034
ASTM D 3306

Tehničke karakteristike

Boja
Tamno zelena
Gustina na 15°C, kg/m3
1100
pH vrijednost
7.5 - 9.0
Tačka ključanja, min., °C
180

PERMANT ECONOMIC 100 za centralno grijanje je namijenjen za zaštitu sistema centralnog grijanja od: mržnjenja, rđe, korozije, kavitacije i pjenjenja uz maksimalnu čistoću rashladnog sistema.

Potpuno je siguran za upotrebu u svim konstrukcijama od sivog liva i aluminijuma, kao i u sistemima koji sadrže konstrukcione dijelove od aluminijuma i legura bakra. Ova tečnost se obavezno miješa sa omekšanom vodom prema uputstvu i omjerima datim na ambalaži.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

10L