SPECIJALNO ULJE ZA KOSILICE SAE 30

Mineralno motorno ulje

Ispunjava specifikacije

API SG
ACEA A2

Tehničke karakteristike

Viskoznost na 100°C, mm2/s
12.0 - 12.5
Indeks viskoznosti, min.
105
Tačka tečenja, max., °C
-21
Tačka paljenja, min., °C
230

Veoma kvalitetno motorno ulje namijenjeno za podmazivanje četvorotaktnih motora nove generacije, ugrađenih u kosilice i slične mašine koje konstantno rade pri visokom broju obrtaja, a imaju hlađenje motora sa vazduhom i uljem.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

1L
200L