Proizvodi za industriju / Ulja za obradu metala

TERMOL SE 22

Mineralno ulje za obradu metala

Ispunjava specifikacije

ISO 6743-14
L-UHA

Tehničke karakteristike

Viskoznost na 40°C, mm2/s
19.8-24.2
Tačka paljenja, min., °C
170

Termol SE je ulje koje se koristi za kaljenje metala. Proizvodi se od visoko rafinisanih mineralnih ulja i specijalno izabranog paketa aditiva i emulgatora. Sadrži posebne emulgatore koji obezbjeđuju bolje kvašenje radne površine. Okaljeni komadi se mogu ispirati vodom. Termol SE se odlikuje dobrom oksidacionom i termičkom stabilnošću. Ulja se mogu miješati sa vodom i kao emulzija koristiti za indukciono kaljenje. Proizvodi se u nekoliko ISO viskoznih gradacija: 15, 22, 32, 46 i 68.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

10L
200L