СПЕЦИЈАЛНО УЉЕ ЗА КОСИЛИЦЕ SAE 30

Минерално моторно уље

Испуњава спецификације

API SG
ACEA A2

Техничке карактеристике

Вискозност на 100°C, mm2/s
12.0 - 12.5
Индекс вискозности, min.
105
Тачка течења, max., °C
-21
Тачка паљења, min., °C
230

Веома квалитетно моторно уље намијењено за подмазивање четворотактних мотора нове генерације, уграђених у косилице и сличне машине које константно раде при високом броју обртаја, а имају хлађење мотора са ваздухом и уљем.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

1L
200L