Производи за индустрију / Уља за кочионе системе

HIDRAULIČNO ULJE HD 100

Минерално уље за кочионе системе

Испуњава спецификације

ISO 6743/4 (HM)
DIN 51524/2 (HLP)
AFNOR NF E 48-603 (HM)
DENISON HF-0/HF-2
SPERRY VICKERS I-286-S
AFNOR NF E 48-691 (wet)
AFNOR NF E 48-690 (dry)

Техничке карактеристике

Вискозност на 40°C, mm2/s
90- 110
Индекс вискозности, min.
95
Тачка течења, max., °C
-12
Тачка паљења, min., °C
240

Хидраулична уља ХД примјењују се код савремених хидрауличних система у условима умјерених оптерећења и релативно константних температура. Хидраулична уља ХД нижих вискозних градација користе се као хидраулични медији за пренос снаге код уређаја велике прецизности и мале снаге (вретена, брусна вретена, прецизне алатне машине). Средње вискозне градације уља користе се у хидрауличним системима средњих снага, притисака и оптерећења (пресе, дизалице, алатне машине). Осим тога, погодна су и за подмазивање зупчастих и ротационих клипних пумпи средњих притисака. Хидраулична уља виших вискозних градација употребљавају се у условима виших температура и оптерећења.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

10L
200L
20L