Производи за индустрију / Остали производи

TRANSTERM 2000

Минерално уље

Испуњава спецификације

ISO 6743-12 (L-QC)
DIN 51522

Техничке карактеристике

Вискозност на 40°C, mm2/s
28.8-35.2
Тачка паљења, min., °C
240
Тачка течења, max., °C
-8

ТРАНСТЕРМ 2000 је уље за пренос топлоте, произведено од уско сјечених фракција хидрокрекованих базних уља парафинске основе. Препоручује се као средство за пренос топлоте у затвореним системима за гријање при радним температурама од -10°C до 320°C. Уље посједује веома изражену термичку стабилност, високу специфичну топлоту и топлотну проводљивост, те мали коефицијент топлотне експанзије, што узрокује веома мали пораст притиска при температури изнад 300°C.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

10L
200L