Производи за индустрију / Остали производи

TRAFOMOL

Минерално уље

Испуњава спецификације

IEC 60296 (U):2012

Техничке карактеристике

Вискозност на 40°C, mm2/s
12.0
Тачка паљења, min., °C
135
Тачка течења, max., °C
-40

Трафомол је неинхибирано изолационо уље за трансформаторе, произведено од специјално рафинисаног базног уља високог степена чистоће. Одликује се високом диелектричком чврстоћом, одговарајућом специфичном топлотом и топлотном проводљивошћу. Налази примјену код изоловања и хлађења разних електричних погонских средстава у првом реду трансформатора, прекидача, пригушница, уљних каблова, итд.

Технички лист доступан на упит

Доступна паковања

200L