ADITIV DIESEL LUBE PLUS

Specijalna tečnost

Ispunjava specifikacije

IS-M.5.02.001

Tehničke karakteristike

Viskoznost na 100°C, mm2/s
3.1
Gustina na 15°C, kg/m3
908
Kiselinski broj, mg KOH/g
7.5 - 8.5
Tačka paljenja, min., °C
160

Aditiv za diesel gorivo DIESEL LUBE PLUS je aditiv koji se preporučuje kao dodatak  euro dizelu radi poboljšanja mazivih karakteristika samog goriva i zaštite osjetljivih dijelova sistema ubrizgavanja od habanja. Aditiv za dizel gorivo DIESEL LUBE PLUS je namijenjen za motore starijih vozila kod kojih se ranije koristilo dizel gorivo D2.

Dodatkom ovog aditiva se formira zaštitni sloj na metalnim površinama sistema za ubrizgavanje goriva čime se smanjuje trenje i povećava mazivost. Kompatibilan je sa ostalim aditivima za gorivo. Štiti pumpu visokog pritiska za gorivo, direktni, indirektni i common rail sistem ubrizgavanja od habanja. Dodaje se u  omjeru datom na ambalaži proizvoda.

Tehnički list dostupan na upit

Dostupna pakovanja

0.25L
0.5L
1L