ČISTAČ TOČKOVA

Specijalna tečnost

Vrhunsko profesionalno sredstvo za čišćenje svih vrsta felgi. Efikasno uklanja ostatke prljavštine i onečišćenja sa ceste kao i kočionu prašinu. Uspješno čisti i aluminijumske i čelične felge. Djeluje protiv korozije, daje sjaj, a očišćenim površinama vraća izvornu blistavost. Sprječava promjenu boje koja nastaje usljed dejstva ostataka kočione prašine. Čisti i polira aluminijum. Nemojte koristiti na ratkapama i plastičnim elementima.

Uputstvo: Protresite prije upotrebe. Ravnomjerno raspršite po čitavoj površini. Sačekajte do 20 sekundi. Isperite snažnim mlazom vode. Ukoliko je potrebno, ponovite čišćenje.

Rok upotrebe: 5 godina od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje: naznačen na pakovanju.

Opasnost: Sadrži: metansulfonska kiselina. Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. Ako je potreban medicinski savjet, sa sobom ponijeti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van dohvata djece. Ne udisati prašinu/dim/gas/maglu/paru/sprej. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. AKO DOSPIJE NA KOŽU (ili kosu): hitno skinuti svu kontaminiranu odjeću. Isprati kožu vodom/istuširati se. AKO DOSPIJE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja/ljekara. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa važećim propisima. Sastav: <5% fosfonati, <5% nejonski surfaktanti.

Tehnički list dostupan na upit