ZAPTIVAČ HLADNJAKA

Specijalna tečnost

Vrhunski proizvod za zaustavljanje curenja iz rashladnih sistema. Zaptiva pukotine do 0,9 mm i propusne priključke crijeva. Proizvod je siguran za sve vrste metalnih i aluminijumskih hladnjaka i grijača, ne blokira kanale hladnjaka ili druge elemente rashladnog sistema.

Uputstvo: Upalite motor i sačekajte da se rashladna tečnost ugrije. Snažno protresite bocu i ulijte proizvod u hladnjak. Pustite da motor radi nekoliko minuta kako bi se zaptivač pomiješao s rashladnom tečnosti. Sadržaj boce je dovoljan za rashladne sisteme kapaciteta do 20 litara.

Rok upotrebe: 5 godina od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje: naznačen na pakovanju. Čuvati van dohvata djece. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa važećim propisima.

Sadrži: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Može da izazove alergijsku reakciju.

Tehnički list dostupan na upit