SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE MOTORA

Specijalna tečnost

Efikasna formula za čišćenje motora i dijelova automobila. Brzo i uspješno uklanja ulje, masnoću i druga onečišćenja sa površina

Uputstvo: Protresite prije upotrebe. Prije upotebe, preporučuje se testirati proizvod na manjoj površini. Zaštitite električne dijelove motora. Nanesite malu količinu proizvoda direktno na površinu koju treba očistiti. Sačekajte nekoliko sekundi. Isperite jakim mlazom vode. Ponovite postupak ukoliko je neophodno.Nemojte pustiti da se proizvod osuši na očišćenoj površini. Nemojte nanositi na vrelu površinu. Izbjegavajte kontakt proizvoda sa obojenom karoserijom automobila; dugotrajna interakcija sa obojenim ili gumenim dijelovima može uzrokovati oštećenje. Stvaranje taloga na dnu boce ili promjena boje sadržaja nije znak neispravnosti proizvoda.

Rok upotrebe: 5 godina od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje: naznačen na pakovanju.

Opasnost: Sadrži: natrijum hidroksid. Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. Ako je potreban medicinski savjet, sa sobom ponijeti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van dohvata djece. Prije upotrebe pročitati informacije na etiketi. Ne udisati prašinu/dim/gas/maglu/paru/sprej. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. AKO DOSPIJE NA KOŽU (ili kosu): hitno skinuti svu kontaminiranu odjeću. Isprati kožu vodom/istuširati se. AKO DOSPIJE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja/ljekara. Skladištiti pod ključem.

Sastav: <5% anjonski surfaktanti, <5% nejonski surfaktanti, <5% EDTA i njene soli.

Tehnički list dostupan na upit